Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

 

Uchwała Nr IX/37/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 sierpnia 2015 roku
 

w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

 W Statucie Gminy Brzostek uchwalonym uchwałą Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek, zmienionym uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012r. oraz uchwałą Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie; „3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych     i spółek prawa handlowego zawiera załącznik Nr 2 do Statutu”.

2) w załączniku nr 2 do Statutu dodaje się; „Wykaz spółek prawa handlowego

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku sp. z o. o.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz