Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 88/15 z dnia 12 sierpnia 2015r.- przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015r.

 

Zarządzenie Nr  88/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 sierpnia 2015 roku
 

w sprawie: przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015 roku.

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)  i art. 266 ust. 1 pkt.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/283/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze, Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzostku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie następujące dokumenty:

1.       Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniuzałączników Nr 1  i Nr 2 do zarządzenia.
2.       Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniuzałącznika Nr 3 do zarządzenia.

3.       Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i samodzielnego gminnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2015 roku, złożone przez kierowników tych instytucji. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Informacja 88
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-08-31 13:58:20)
rozmiar pliku: NAN
plany finansowe 88
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-08-31 14:00:00)
rozmiar pliku: NAN
izf wpf 88
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-08-31 14:02:49)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz