Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Organizacje pozarządowe: Sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Sprawozdanie

z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 

Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/307/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”

Celem konsultacji było zapewnienie dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Konsultacje przeprowadzono w dniach od 10 września 2015 roku do dnia 23 września 2015 roku.

Zarządzenie o konsultacjach społecznych wraz z projektem programu współpracy zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzostku oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Brzostku ul. Rynek 1. Formularze konsultacyjne dostępne były również w biurze Nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku (w godzinach pracy urzędu).

W wyznaczonym terminie nie wyrażono opinii i nie wniesiono uwag do treści projektu rocznego programu współpracy.

W związku z powyższym zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Brzostek z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.”
i przedstawiony Radzie Miejskiej.

 

 

 

 

Sporządziła:

Lucyna Pruchnik

Brzostek, dnia 25 września 2015 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz