Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/47/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019

 

Uchwała Nr X/47/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 października 2015 roku
 

w sprawie wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję 2016 – 2019 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015.133 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym zostali wybrani ławnikami do orzekania  w sprawach rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Dębicy:

1)    Białas Jadwiga Bernadeta

2)    Grygiel Krystyna Teresa 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku do przesłania Prezesowi Sądu Rejonowego w Dębicy listy wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi. 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz