Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/48/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

Uchwała Nr X/48/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 20 października 2015 roku
 

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 48 ust. 5 i 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) – Rada Miejska   w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku w składzie:

1. Przewodniczący: Wojciech Staniszewski - Burmistrz Brzostku

   Członkowie:

2. Jan Krajewski       - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego

3. Mateusz Domaradzki   -  przedstawiciel Rady Miejskiej

4. Paweł Hipszer              - przedstawiciel Rady Miejskiej

5. Jerzy Kmiecik               - przedstawiciel Rady Miejskiej

6. Bolesław Pieniądz        - przedstawiciel Rady Miejskiej

7. Jan Sarnecki                 - przedstawiciel Rady Miejskiej

 § 2

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej oraz doradczym Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

2. Rada Społeczna uchwala swój regulamin, który określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz