Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: X/52/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek

 

   Uchwała Nr X/52/2015
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 20 października 2015 roku 

 w sprawie  obciążenia służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości zabudowanej położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek  

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015. poz. 1515) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2015. poz.782 z późn.zm ) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek, położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6           o powierzchni 0,0543 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr: RZ1D/00071327/3. 

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały polegać będzie na tym, iż każdorazowy właściciel nieruchomości położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 831 o powierzchni 0,0658 ha, będzie miał prawo korzystać z nieruchomości obciążonej przejeżdżając lub przechodząc zgodnie z załączoną mapą, na której wrysowano szlak służebny. 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz