Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/56/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki połozonej w Siedliskach - Bogusz zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim

 

Uchwała Nr X/56/2015
       Rady Miejskiej w Brzostku
      z dnia 20 października 2015 roku 

 w sprawie  przyjęcia darowizny  na rzecz Gminy Brzostek działki położonej  w Siedliskach - Bogusz zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015. poz. 1515) i art. 6 pkt. 5, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2015. poz. 782 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku -Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:  

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki zabudowanej pomnikiem grunwaldzkim, położonej w Siedliskach-Bogusz ozn. nr ewid. 466/1  o pow.0,0078 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D /000 768197/8, stanowiącej  własność Pana Mariana Warchała syna Władysława i Anny, celem wprowadzenia jej do Gminnej Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz