Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/66/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat

Uchwała Nr XI/66/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515) oraz art. 24 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdza się taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o. na rok 2016, określone w  Zał Nr 1  do uchwały.

 

§ 2.

Ustala się dopłaty dla odbiorców indywidualnych wody i odbiorców indywidualnych odprowadzających ścieki zgodnie z Zał Nr 2  do uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o.

 

§ 4.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku Sp. z o. o. ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 5.

Traci moc uchwała  Nr XL/313/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz ustalenia dopłat.

 

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Brzostek.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

                                                     

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał Nr 1 do uchwały Nr XI/66/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-11-26 11:18:20)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 2 do uchwały Nr XI/66/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-11-26 11:19:12)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz