Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/72/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Brzostku

Uchwała Nr XI/72/15

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 25 listopada 2015 roku

 

              w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych  położonych w Brzostku 

              

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015.poz.1515) w związku z art.34 ust.1 pkt 3, ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1,1a,1b,3,4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2015. poz.782 z późn.zm ) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu i częściach wspólnych budynku wynoszącym odpowiednio 3296/7528 i 4232/7528 części, usytuowanym na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 829/6 położonej w Brzostku przy ulicy Rynek 34, stanowiącej własność Gminy Brzostek, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00071327/3.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz