Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/73/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/55/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomościw Brzostku

   Uchwała Nr XI/73/15

       Rady Miejskiej w Brzostku

       z dnia 25 listopada 2015 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/55/2015 Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015. poz.1515) oraz art.15 ust.1 i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2015. poz.782 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. W Uchwale Nr  X/55/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 20 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości skreśla się § 2 ust.3. 

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz