Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/76/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2016 rok

Uchwała Nr XI/76/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2016 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515) oraz art. 10 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. 2012, poz. 124) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2016 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.  Zał do uchwały Nr XI/76/15  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Gminie Brzostek.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał do uchwały Nr XI/76/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-11-26 12:14:11)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz