Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna: Ogłoszenie Burmistrza Brzostku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BRZOSTKU

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
 i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2013.1399 z późn. zm.) i Uchwałą
Nr XXV/193/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 lutego 2013r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek

 Rozdział II, § 8 pkt 1, 2, 3 i 4

Urząd Miejski w Brzostku przypomina :

  1. 1.     Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:

   1) z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,

   2) z wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu
     pieszego-chodnika-położonej bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

  1. 2.     Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń, systematycznie w miarę występujących potrzeb. Błoto, śnieg, lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania w sposób umożliwiający jego powtórne wykorzystanie.
  2. 3.     Zabrania się usuwania zanieczyszczeń na jezdnie.
  3. 4.     Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do usuwania
    z budynków i ich części oraz z urządzeń infrastruktury technicznej sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów, a także do oznakowania w sposób widoczny tego miejsca.

 

B U R M I S T R Z

Wojciech   Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz