Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 138/15 z dnia 10 grudnia 2015r.- sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Woli Brzosteckiej

Z a r z ą d z e n i e  Nr 138/15

Burmistrza  Brzostku

z dnia 10 grudnia 2015 roku

 

 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Woli Brzosteckiej stanowiących własność Gminy Brzostek, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

 

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015r., poz.1515 ) oraz art. 13 ust. 1, art.18 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.782 z póź. zm.) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Brzostek Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy Brzostek oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata - z a r z ą d z a m

 

§ 1. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości  położonych  w Brzostku, Bukowej, Gorzejowej, Kamienicy Górnej, Nawsiu Brzosteckim, Przeczycy i Woli Brzosteckiej stanowiących własność Gminy Brzostek, przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej i ustalam cenę  wywoławczą rocznego czynszu dzierżawnego oraz wadium.

 Szczegółowy wykaz działek przestawia   załącznik  Nr 1.

 

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

 

 § 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał do 138/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-14 10:04:36)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz