Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XII/82/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 08.05.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa działania pn. LIWOCZ

Uchwała Nr XII/82/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania pn. LIWOCZ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/129/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 8 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

  • § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - LIWOCZ wyznacza się Panią Zofię Skórską”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz