Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XII/82/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 z dnia 08.05.2008r w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia - Lokalna Grupa działania pn. LIWOCZ

Uchwała Nr XII/82/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 18 grudnia 2015 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/129/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Brzostek do tworzonego Stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania pn. LIWOCZ

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/129/08 Rady Gminy Brzostek z dnia 8 maja 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

  • § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania - LIWOCZ wyznacza się Panią Zofię Skórską”.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz