Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XIII/90/15 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostkuyjęcia

Uchwała Nr XIII/90/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 grudnia 2015roku

 

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostku

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. 2015. 1515 ze zm.) i art..6 ust.1 i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2015.1774 z późn.zm.)  - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§1. Postanawia wyrazić zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzostek działki  oznaczonej numerem ewidencyjnym 771/1 o powierzchni 0,1012 ha położonej w Brzostku objętej księgą wieczystą Nr RZ1D/00043249/7 stanowiącą współwłasność osób fizycznych. Nabycie działki następuje z przeznaczeniem pod parking na potrzeby Ośrodka Zdrowia i Hali Sportowej.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Uzasadnienie   do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Brzostku

 

 

 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na odpłatne nabycie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 771/1 o powierzchni 0,1012 ha położonej w Brzostku.

Działka ta będzie przeznaczona pod parking przy Ośrodku Zdrowia i Hali Sportowej im. Agaty Mróz w Brzostku.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz