Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 133/15 z dnia 9 grudnia 2015r. - przydziału komunalnych lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Brzostek

                                          Z a r z ą d z e n i e  Nr 133/15

                                                 Burmistrza Brzostku

                                             z dnia 9 grudnia  2015 roku

 

w sprawie przydziału komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek

 

                                 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U 2015.1515 z  późn.zm.) oraz  na podstawie  Uchwały Nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z a r z ą d z a m

                                                                 

§ 1.Przeznaczyć do najmu:

a)      lokal socjalny nr 2 o pow. użytkowej 35 m 2 położony na piętrze w budynku nr 25 w  byłej szkole w Bukowej – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59593 na rzecz Pani Doroty Osak na czas oznaczony do 31.12.2016 r.

b)      lokal socjalny o pow. użytkowej 49,1 m2 położony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038571/5 na rzecz Pana Łukasza Rakowskiego na czas oznaczony do 31.12.2016 r.

c)      lokal socjalny o pow. użytkowej 59,33 mpołożony w Kamienicy Górnej nr 109 – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00019166/4  na rzecz Państwa Marii i Tadeusza Kopeć na czas oznaczony do 31.12.2016 r.

d)     lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 42,66 m 2 znajdujący się na parterze w budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59 592 na rzecz Pana Karola Langnera na czas oznaczony do 31.12.2016 r.

e)      lokal socjalny nr 2 o pow. użytkowej 42,76 m 2 położony na piętrze w budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczyste Nr 59 592 na rzecz Pana Łukasza Prokuskiego na czas oznaczony do 31.12.2016 r.

f)       lokal socjalny nr 3 o pow .użytkowej 42,94 m2  położony na piętrze w budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59 592 na rzecz Pani Joanny Czerneckiej na czas określony do 31.12.2016 r.

g)      lokal socjalny nr 4 o powierzchni 37,35 m 2 położony na piętrze w budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59 592 na rzecz Pani Jadwigi Raś na czas określony do 31.12.2016 r.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu MKiOŚ.

                                           

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

drukuj pobierz pdf    

wstecz