Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 134/15 z dnia 9 grudnia 2015r. - przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych

Z a r z ą d z e n i e  Nr 134/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 09 grudnia 2015 roku

 

      w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

                                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U 2015.1515 ze zmianami) oraz art.13 ust.1  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.2015.1774 ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata   z a r z ą d z a m

§ 1.

  1. Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej garaż o powierzchni użytkowej 20,35 m2 położony w sąsiedztwie byłej szkoły w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow.0.17 ha – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59593  na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku byłej szkoły w Bukowej.
  2. Przeznaczyć do najmu  w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy o pow. 14,66 m 2 położony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej (lokal usytuowany od strony mieszkania ) na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha  - stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038571/5.Lokal zostaje wynajęty na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w tym budynku.
  3. Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej komórkę gospodarczą o powierzchni użytkowej 9,10 m2 położoną  w sąsiedztwie budynku byłej szkoły w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 127 o pow. 0,17 ha – stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59593 na rzecz lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku byłej szkoły w Bukowej.
  4. Cena czynszu najmu (zgodnie z wyceną sporządzoną przez Rzeczoznawcę Majątkowego ) i Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Brzostku z dnia 02.01.2015 r. wynosi 2,91  zł+ 23 % VAT-u  miesięcznie .

 

§ 2.    Umowa najmu lokali  może być zawarta na czas najmu lokali mieszkalnych tj. do 31.12.2016 r.

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu MKOŚ .

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz