Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 151/15 z dnia 29 grudnia 2015r. - przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego w budynku warsztatowo - magazynowym w Brzostku

                                             Z a r z ą d z e n i e  Nr 151/15
                                                 Burmistrza Brzostku
                                           z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze publicznego przetargu ustnego  lokalu użytkowego położonego w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku- stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

                                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U 2015.1515 ze zmianami) oraz art.35 ust.1 i 2 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015.1774 ze zmianami) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  z a r z ą d z a m

§ 1.

1. Przeznaczyć do najmu w drodze  publicznego przetargu ustnego  lokal użytkowy położony w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 w budynku warsztatowo- magazynowym o łącznej powierzchni  użytkowej 189,61 m2– stanowiący własność Gminy Brzostek

    na podstawie  Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6.

2. Lokal użytkowy  wyposażony jest w energię elektryczną rozliczaną z innymi najemcami na podstawie odczytów z podlicznika.

3. Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej  wynosi 4,00 zł + 23 %   VAT-u miesięcznie.

4. Umowa może być zawarta na okres do 3 lat ( z możliwością wypowiedzenia.

5. Wadium dla  lokalu wynosi 100,00 zł (słownie: sto złotych)

 

§ 2.

Ogłoszenie o sporządzeniu wykazu nieruchomości oraz ogłoszenie o przetargu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie  w lokalnej prasie  oraz na stronie internetowej  w BIP-ie .

                                                                  

§ 3.

1.Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu MKOŚ .

2. Powołuję komisję przetargową w składzie :

        - Marzena Kolbusz – Kierownik referatu MKOŚ

        - Halina Furman – insp. referatu MKOŚ

        - Monika Lemek- podinsp.referatu MKOŚ

        - Wojciech Pacana – referent referatu MKOŚ                                          

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz