Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 153/15 z dnia 31 grudnia 2015r. - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  153/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 grudnia 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.  W związku z przyjętymi Zarządzeniami Burmistrza Brzostku Nr 123/15 z dnia 26.11.2015 r., Nr 127/15 z 30.11.2015 r., Nr 136/15 z dnia 10.12.2015 r., Nr 141/15 z dnia 17.12.2015 r., Nr 149/15 z 29.12.2015 r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Brzostku Nr XII/77/15 z dnia 18.12.2015 r. dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2015 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do UchwałyNr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek:

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 295.160,23 zł,w tym:

-  dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 16.557,00 zł,

-  dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 311.717,23 zł.

2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 295.160,23 zł, w tym:

-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 295.167,24 zł,

-  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 7,01 zł.

3.  W ramach wydatków bieżących zmniejsza się wydatki na  wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 76.074,89 zł.

§  2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 – 2018, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek pozostają bez zmian.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał do 153/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-20 10:47:00)
rozmiar pliku: NAN
Zał do 153- 1/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-20 10:47:39)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz