Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 140/15 z dnia 17 grudnia 2015r.- II przetarg na sprzedaż działek położonych w Brzostku

Z a r z ą d z e n i e Nr 140/15

Burmistrza  Brzostku

z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia II Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż kompleksu działek położonych w Brzostku, ozn. nr ewid. 111/1 i  111/2, objętych KW Nr RZ1D /000 38565/0  oraz  ozn. nr ewid. 112/1 i 112/2 objętych KW RZ1D/00079204/1  o łącznej powierzchni 1,4064 ha (14064 m2), stanowiących własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.                           

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594, t.j.) art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1 i  art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r,. poz.782  z późn. zm.), i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm. i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.), w związku  z Uchwałą VII/31/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek  z a r z ą d z a m:

§ 1.

1. Obniżyć o 20% cenę wywoławczą (tj. o kwotę 78 082,00 zł)  z I  Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na sprzedaż w drodze przetargu  kompleksu działek położonych w Brzostku, ozn. nr ewid. 111/1 i  111/2, objętych KW Nr RZ1D /000 38565/0  oraz  ozn. nr ewid. 112/1 i 112/2  objętych KW RZ1D/00079204/1  o łącznej powierzchni 1,4064 ha (14064 m2), stanowiących własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń.

 

2. Ogłosić II Publiczny Przetarg Ustny (Licytację) na sprzedaż kompleksu działek położonych w Brzostku, ozn. nr ewid. 111/1 i  111/2, objętych KW Nr RZ1D /000 38565/0  oraz  ozn. nr ewid. 112/1 i 112/2  objętych KW RZ1D/00079204/1  o łącznej powierzchni 1,4064 ha (14064 m2), stanowiących własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń  i ustalam cenę wywoławczą i wadium:

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

( m2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto(zł)

Wadium (zł)

 

1

 

111/1

111/2

112/1

112/2

Razem

 

6417

216

6950

481

14064

 

RZ1D

/00038565/0

RZ1D

/00079204/1 

teren płaski

o foremnym kształcie prostokąta, położony przy skrzyżowaniu drogi powiatowej

i gminnej

 

brak

 

Brzostek

 

312 332,00

 

31 300, 00

Do ceny osiągniętej w licytacji doliczony zostanie 23% podatek VAT.

 

 § 2.

Do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu na sprzedaż kompleksu działek położonych w Brzostku, ozn. nr ewid. 111/1 i  111/2, objętych KW Nr RZ1D /000 38565/0  oraz  ozn. nr ewid. 112/1 i 112/2  objętych KW RZ1D/00079204/1  o łącznej powierzchni 1,4064 ha (14064 m2), stanowiących własność Gminy Brzostek, wolnych od obciążeń  powołuję komisję w składzie:

 

1.  Przewodniczący: Marzena Kolbusz              -       Kierownik Referatu  MKiOŚ

2.  Z-ca  Przewodniczącego Jan Łazowski        -       Z-ca Burmistrza Brzostku

3.  Członek:  Halina Furman                              -       Inspektor Referatu  MKiOŚ

4.  Członek:  Monika Lemek                              -       Inspektor  Referatu MKiOŚ

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz