Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 145/15 z dnia 21 grudnia 2015r. - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki rolnej połozonej w Brzostku

Z a r z ą d z e n i e Nr 145/15
Burmistrza  Brzostku

z dnia 21 grudnia 2015 roku

 

w sprawie ogłoszenia III Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działki rolnej położonej w Brzostku,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha (27643 m 2)  objętej  KW Nr RZ1D /00085400/0, prowadzonej  w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.                           

 

Na podstawie  art. 30 ust.1 i 2 ust.1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015r., poz.1515.) art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust.1 i  art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. 2015 r,. poz.782  z późn. zm.), i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. ze zm. i § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.), w związku  Uchwałą Nr  XXIII/182/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 położonej w Brzostku, stanowiącej własność Gminy Brzostek  z a r z ą d z a m:

§ 1.

  1. 1.  Obniżyć o 20% cenę wywoławczą (tj. o kwotę 22 600,00 zł)  z II  Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na sprzedaż w drodze przetargu działki rolnej położonej w Brzostku,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha (27643 m 2) , objętej  KW Nr RZ1D/00085400/0, prowadzonej  w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

 2. Ogłosić III Publiczny Przetarg Ustny (Licytację) na sprzedaż w drodze przetargu działki rolnej położonej w Brzostku,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 ha (27643 m 2) , objętej  KW Nr RZ1D/00085400/0, prowadzonej  w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek, obciążonej służebnością przesyłu na rzecz Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA z siedzibą Konstancinie Jeziornie linią elektroenergetyczną 400 kV Tarnów - Krosno Iskrzynia  i ustalam cenę wywoławczą i wadium:

 

Lp.

Nr

działki

Pow.

ham 2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznacze-nie w planie

Położenie

Cena wywoławcza brutto (zł)

Wadium (zł)

 

1

 

662

 

2,7643

(27643 m 2 )

 

RZ1D

/00085400/0

rolna  położona  w  pobliżu koryta  Wisłoki i pól użytkowanych rolniczo.

 

brak

 

Brzostek

 

90 400,00

 

9 100,00

 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działki rolnej położonej w Brzostku,  oznaczonej numerem ewidencyjnym 662 o pow. 2,7643 (27643 m 2)    objętej  KW Nr RZ1D/00085400/0, prowadzonej  w Sądzie Rejonowym w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Brzostek i  powołuję komisję w składzie:

 

1.  Przewodniczący: Jan Łazowski                        -       Z-ca Burmistrza Gminy Brzostek

2.  Z-ca  Przewodniczącego Marzena Kolbusz     -       Kierownik Referatu  MKiOŚ

3.  Członek:  Halina Furman                                 -       Inspektor Referatu  MKiOŚ

4.  Członek:  Barbara Zięba                                   -       Inspektor Referatu  MKiOŚ

5.  Członek:  Monika Lemek                                 -       Inspektor  Referatu MKiOŚ

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz