Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XIV/93/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

 

UCHWAŁA Nr XIV/93/16
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 stycznia 2016 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1515) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostu uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek na lata 2016-2020,  stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku,  wprowadzając zmianyna następujące przedsięwzięcia:

 

1. Przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych" planowane do realizacji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Urząd Miejski w Brzostku.

1) Zmienia się całkowitą wartość przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych, ustalając wartość przedsięwzięcia w wysokości 333.536,00 zł, zwiększając wydatki majątkowe w 2016 roku o kwotę 110.000,00 zł na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb).

2) Ustala się limit wydatków majątkowych w kwocie 166.482,00 zł w 2017 roku, w kwocie 63.256,00 zł w 2018 roku.

 

§ 2. Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§  4.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik  Nr 3 do Uchwały Nr XIV/93/16 Rady

 Miejskiej  w Brzostku z dnia 26 stycznia 2016 r.

 

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 -2020

 

            Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2016 - 2020, jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków majątkowych gminy w formie dotacji w 2017 i 2018 roku, oraz zmianie wydatków na przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa dróg gminnych".

w zakresie wydatków majątkowych

 

            W planie wydatków majątkowych w formie dotacji w 2017 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 470.000,00 zł, oraz w 2018 roku o kwotę 290.000,00 zł w związku z planowaną do realizacji w latach 2017 i 2018 inwestycją pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek- Smarżowa  3+440 - 11+232" na którą planuje się udzielić pomocy z budżetu gminy Brzostek na rzecz Powiatu Dębickiego w łącznej kwocie 760.000,00 zł w dwóch etapach.

            W planie wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pod nazwa "Przebudowa dróg gminnych" zwiększa się wydatki majątkowe  o kwotę 110.000,00 zł poprzez przeniesienia z wydatków bieżących na zadanie pod nazwą "przebudowa drogi o nawierzchni żwirowej ul. Szkolna w miejscowości  Brzostek" w km 0+117÷0+522 (405 mb).

 

           

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał Nr 1 do uchwały XIV/93/16
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-27 11:43:32)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 2 do uchwały XIV/93/16
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-01-27 11:44:09)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz