Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XIV/95/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansowa dla Powiatu Dębickiego na realizac

UCHWAŁA Nr XIV/95/16

Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 26 stycznia 2016 roku

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu.

 

                     Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

1. W celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania inwestycyjnego, upoważnia się Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w łącznej kwocie 760.000,00 zł na poczet budżetu 2017 r. w wysokości 470.000,00 zł i 2018 r. w wysokości 290.000,00 zł na zadanie własne powiatu pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319R Brzostek - Smarżowa 3+440­ - 11+232"  .

 2.  Zobowiązanie określone w ust. 1, pokryte zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wpływów z podatku rolnego w 2017 r. w kwocie 470.000,00 zł i w 2018 r. w kwocie 290.000,00 zł.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz