Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zamówienia publiczne: Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro

Burmistrz Brzostku zaprasza na Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego - 17 sztuk komputerów przenośnych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brzostku w związku z epidemią COVID-19, celem prowadzenia pracy zdalnej.
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 150 szt. bezdotykowych dozowników płynu dezynfekującego do rąk, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na wykonywanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbiórka budynku kotłowni na działce nr ewid. gr. 773/4 położonej w miejscowości Brzostek
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi w zakresie Zimowego utrzymania gróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2020/2021 w Gminie Brzostek
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w sezonie 2020/2021
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Rozbudowy drogi gminnej nr 106135R Przeczyca - Skurowa w km ok. 1+987-3+227 wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzostek w ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”
Burmistrz Brzostku zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na Budowie i modrnizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gorzejowej
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia ofert na opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Brzostek i Zawadka Brzostecka
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia oferty na Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego - komputerów przenośnych – w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Burmistrz Brzostku zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie studium wykonalności wraz z przeprowadzeniem analizy popytu dla projektu pn.: Prezentacja dziedzictwa kulturowego na przebudowanej i rozbudowanej płycie Rynku w Brzostku

wstecz