Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Zamówienia publiczne » Przetargi
A A A

Zamówienia publiczne: Przetargi


« poprzednia 1 2  następna »
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Brzostek
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu w 2018 r.
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Smarżowej
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach 3 zadań związanych z budową chodnika oraz przebudową drogi gminnej, powiatowej
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach 7 zadań polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Brzostek
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na: Budowa oświetlenia drogowego w pasie DK 73 relacji Wiśniówka – Jasło na terenie gminy Brzostek – etap I Oświetlenie chodnika i zjazdów w miejscowości Bukowa
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek do szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 z wykorzystaniem komunikacji publicznej
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego na kwotę 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zadanie pn. Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Brzostku.
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
Informacja o przetargu na wyłonienie Wykonawców robót w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec”
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamienicy Dolnej
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie remontu cząstkowego masą mineralno-asfaltową z otaczarki, powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami płukanymi nawierzchni bitumicznych oraz wykonanie naprawy przełomów nawierzchni bitumic
Burmistrz Brzostku ogłsza przetarg na zadanie pn. Przebudowa Domu Ludowego w Zawadce Brzosteckiej” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność̶
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na Wykonanie dostaw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych i bitumicznych – transport wraz z materiałem na 2018 rok
Przetarg na wyłonienie wykonawców robót w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap IV – Gmina Brzostek, Gmina Tarnowiec” Część I „Budowa kanalizacji w Gminie Brzostek” Część II „
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Brzostek” oraz „Budowa rodzinnego placu rekreacyjnego z urządzeniami rekreacji indywidualnej i obiektami małej architektury w miejscowości Brzostek
Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach 5 części

wstecz