Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XV/100/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - \"Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku\"

Uchwała Nr XV/100/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku"

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)  oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W celu wykonywania zadań własnych Gminy Brzostek w zakresie sportu i rekreacji tworzy się z dniem 1 maja 2016 roku gminną jednostkę organizacyjną: „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku", prowadzącą gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

 

§ 2.

Nadaje się Statut Ośrodka Sportu i rekreacji w Brzostku w brzmieniu, zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do uchwały XIV/100/16
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-02-29 09:52:59)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz