Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XV/102/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia \"Gminnego programu wspierania Rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016-2018\"

 

Uchwała Nr XV/102/2016
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 lutego 2016 roku

 

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016 – 2018”

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 176  ust. 1  i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.; Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1
Przyjmuje się  „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Brzostek na lata 2016 – 2018” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik do uchwały XV/102/16
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-02-29 10:19:52)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz