Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XV/103/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek połozonych w Grudnej Dolnej z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego drogi gminnej

Uchwała Nr XV/103/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej.

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1  w związku z art.6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.1774 z póź. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Grudnej Dolnej ozn. nr ewid. 294/6 o pow. 0,01 ha, ozn. nr ewid. 294/7 o pow. 0,0016  ha,  ozn. nr ewid. 295/2 o pow. 0,08 ha i ozn. nr ewid. 295/3 o pow. 0,0014 ha, czyli o łącznej pow. 0,0930 ha, objętych KW Nr RZ1D/00031548/6 i Aktem Not. Rep. A. nr 7481/2015 z dnia 08.12.2015r,  oraz, ozn. nr ewid. 294/4 o pow. 0,01 ha objętą AWZ Nr 157/77 stanowiących  własność osób fizycznych

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej Grudna Dolna  - Głobikówka.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz