Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVI/108/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi

UCHWAŁA Nr XVI/108 /16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie: przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi

 

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1.

Gmina Brzostek postanawia przystąpić do organizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016.

 

§ 2.

Do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi  na lata 2011 – 2016 Gmina Brzostek wskazuje sołectwo Zawadka Brzostecka.

 

§ 3.

0sobą odpowiedzialną za koordynowanie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016 na terenie Gminy Brzostek jest Agnieszka Zaranek.

 

§ 4.

Gmina Brzostek zobowiązuje się do partycypacji w kosztach w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi  na lata 2011 – 2016.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz