Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVI/110/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

Uchwała Nr XVI/110/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015, poz. 1515 ze zm.) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t. j. z 2015 r., poz.618 ze zm.) w związku z § 3 ust.1, § 5 i  § 10 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z  2012 r., poz. 182) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§1
1. Powołuje się komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              w Brzostku w następującym składzie:


1)  Lucyna Szczepanik           - lekarz przedstawiciel Rady Miejskiej

2)  Paweł Hipszer                   - przedstawiciel Rady Społecznej SGP ZOZ w Brzostku

3)  Andrzej Witek                    - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

4)  Ryszard Chajec                 - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

5)  Mateusz Domaradzki         - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

 

2. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Pana  Pawła Hipszera wskazanego w § 1 pod pozycją 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz