Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVI/111/16 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej \"Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku\"

Uchwała Nr XVI/111/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 30 marca 2016 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/16 w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku"

 

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku",  w § 6 dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „5. Boisko sportowe w Siedliskach – Bogusz.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz