Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I przetarg ustny na wynajem lokali użytkowych położonych w Brzostku

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I  PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA    WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

POŁOŻONEGO   W BUDYNKU MAGAZYNOWO-WARSZTATOWYM

 W BRZOSTKU  PRZY ULICY  STARA  DROGA 1

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku magazynowo -warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 – stanowiących własność Gminy Brzostek

 

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny odbył się w dniu 25 maja 2016 r. o godz.1000 do 11 00 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokali użytkowych :

    - nr 1 o powierzchni 47,45 m 2

      - nr 2 o powierzchni 25,07 m 2   

    - nr 3 o powierzchni 25,49 m 2    

    - nr 4 o powierzchni 105,98 m 2

    położonych w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara 

     Droga1

3. Cena wywoławcza czynszu najmu dla każdego lokalu wynosiła 4,10 zł +23% VAT-u

     miesięcznie  za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej ,

4.Wadium dla każdego lokalu  wynosiło 100,00 zł (sto złotych ) i było płatne do dnia

   23.05.2016 r.

5. Do przetargu zostali dopuszczeni dwaj oferenci , którzy wpłacili wadium na lokale

    Nr 1,2 i 3  w kwocie 300,00 zł w dniu 02.05.2016 r.  i na nr 4 w kwocie 100,00 zł

    w dniu 16.05.2016 r. na konto bankowe Gminy .

6. Przetarg na lokal nr 1, 2 i 3 wygrała Firma Rubicello Marek Przewoźnik, która

    zaoferowała czynsz  najmu za lokal w wysokości 4,20 zł za 1 m 2 powierzchni

    użytkowej  + 23 % VAT-u  miesięcznie . Na lokal nr 4 przetarg wygrał Przedsiębiorca

    Grzegorz Synowiecki.

 

 

 

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

 

 

                                                                              Burmistrz Brzostku

                                                                            Wojciech Staniszewski

 

 

Brzostek, dnia 25.05.2016 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokali użytkowych  położonych w Brzostku  –stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokali użytkowych położonych w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1  stanowiących własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6- przeznaczonych na prowadzenie nieuciążliwej działalności.

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym (stropodach w złym stanie technicznym). Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku .

 

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 47,45 m 2 .

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 wynosi 25,07 m 2 .

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 3 wynosi 25,49 m 2 .

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 4 wynosi 105,98 m 2 .

Lokale wyposażone są w energię elektryczną rozliczaną na podstawie odczytów z  podliczników.

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,10 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W  DNIU  25 MAJA  2016 r. O GODZ. 1000 – 11 00

 

Wadium dla każdego lokalu  wynosi 100,00 zł (słownie : sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 23 maja 2016 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego. Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2016 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz.2108 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Brzostek, dnia 21.04.2016 r.                                                   

 

  Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz