Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVII/117/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej RM w Brzostku na 2016 rok

Uchwała Nr XVII/117/2016

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 maja 2016 roku

 

w sprawie zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 99 Statutu Gminy Brzostek uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 09.15.358) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

 W załączniku do Uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

W pozycji „II kwartał” wprowadza się po punkcie 3. punkt „4. Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.”

§ 2.

Pozostałe zapisy planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku na 2016 rok pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz