Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVIII/122/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr XVIII/122/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 czerwca 2016 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 267, art. 269 pkt 1 i 2 i art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu składające się z:

1)    bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 

2)    łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

 

3)    łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

 

4)    łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz