Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVIII/123/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi brzostku za rok 2015

Uchwała Nr XVIII/123/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 czerwca 2016 roku

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Brzostku za rok 2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska              w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami:

1)    Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Brzostek za 2015 rok,

2)    Sprawozdaniem finansowym za 2015 rok,

3)    Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu za 2015 rok,

4)    Informacją o stanie mienia gminy Brzostek,

5)    Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku

udziela się absolutorium Burmistrzowi Brzostku za 2015 rok.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz