Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVIII/126/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostkutwierdzenia spra

 

Uchwała Nr XVIII/126/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 czerwca 2016 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Brzostku

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza Brzostku złożonej przez Okręgową Izbę Lekarską w Rzeszowie i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Brzostku uznaje skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzostku do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zal 126
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-06-15 13:25:46)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz