Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVIII/127/16 z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej.

                                                                    Uchwała Nr XVIII/127/16

                                                                    Rady Miejskiej w Brzostku

                                                                   z dnia 15 czerwca 2016 roku 

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Grudnej Dolnej na rzecz  Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

      

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 13 ust. 1  1  w związku z art.6 pkt 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. :Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1 Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Grudnej Dolnej:

1. ozn. nr ewid. 444/2 o pow. 0,01 ha, ozn. nr ewid. 450/2 o pow. 0,01 ha i ozn. nr ewid. 492/2 o pow. 0,01 ha;   czyli o łącznej pow. 0,03 ha, objętych KW Nr RZ1D/00042270/9, stanowiących własność Pana Kazimierza Mirusa syna Jana i Stefanii,

2. ozn. nr ewid. 445/2 o pow. 0,12 ha, ozn. nr ewid. 494/3 o pow. 0,06 ha, ozn. nr ewid. 494/4 o pow. 0,02 ha, ozn. nr ewid. 502/2 o pow. 0,07 ha, i ozn. nr ewid. 511/2 o pow. 0,00 ha, czyli o łącznej pow. 0,27 ha, objętych KW Nr RZ1D/00022566/9, stanowiących własność Pana Stanisława Świętonia syna Tadeusz i Janiny,

3. ozn. nr ewid. 451/3 o pow. 0,06 ha, ozn. nr ewid. 468/2 o pow. 0,02 ha czyli o łącznej pow. 0,08 ha, objętych  KW Nr  RZ1D/00046390/7, stanowiących własność Pana Józefa Gąsiora syna Jana i Adeli,

4. ozn.  nr ewid. 455/2 o pow. 0,03 ha, ozn. nr ewid. 456/2 o pow. 0,02 ha i ozn. nr ewid. 503/2 o pow. 0,01 ha, czyli o łącznej pow. 0,06 ha, objętych KW Nr RZ1D/00028400/3, stanowiących własność Pani Anny Nykiel z domu Wójtowicz  córki Józefa i Marii,

5. ozn. nr ewid. 498/2 o pow. 0,04 ha , objętej KW nr RZ1D/00016533/7, stanowiącą własność  Pana Grzegorza Piotra Sobczyka syna Bronisława I Heleny,

6. ozn. nr ewid.  491/2 o pow. 0,01 ha, objętej AWZ Nr  178/77, stanowiącą własność Pani Zofii  Nawracaj z domu Wójtowicz córki Józefa i Marii

7. ozn. nr ewid.  443/2 o pow. 0,02 ha, objętej KW nr RZ1D/00049019/8, stanowiącą własność Pana Jana Angielskiego syna Jana i Genowefy,

8. ozn. nr ewid.  469/2 o pow. 0,01 ha, objętej KW nr RZ1D/00056747/, stanowiącą własność  Pana Jacka Augustyna syna Józefa i Zofii,

9. ozn. nr ewid.  475/2 o pow. 0,02 ha, objętej KW nr RZ1D/00049710/, stanowiącą własność na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej Pana Mariusza Augustyna syna Józefa i Zofii oraz Pani  Łucji Augustyn córki Władysława i Marii.

z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej Grudna Dolna: „ Trojnar – Podkonie”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz