Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XX/135/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr XX/135/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 lipca 2016 roku

 

 

w sprawie:zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „c”, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 89 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z poźn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć w 2016 roku kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.149.297,84 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 84/100), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek”.

 

§ 2.

  1. Spłata kredytu nastąpi z dochodów pozyskanych ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do dnia 30 czerwca 2017 roku, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania środków.
  2. Obsługa zadłużenia nastąpi z dochodów własnych gminy.
  3. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz