Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 95/09 z dnia 23 listopada 2009 r.- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 95/09

Burmistrza Brzostku

z dnia 23 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Na wniosek Pani Celiny Kowalskiej – nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Januszkowicach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje komisję egzaminacyjną w następującym składzie:

1.      Piotr Szczepkowicz – przewodniczący komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel organu prowadzącego,

2.      Ewa Ziaja – dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowiacach,

3.      Janina Wojtowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

4.      Józefa Nowicka – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego,

5.      Maria Leja – ekspert w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.

§ 2

Zasady i tryb działania komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593; z 2007 r. Nr 214 poz.1580).

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz