Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 96/09 z dnia 23 listopada 2009 r.- obniżenie ceny do III Prztargu ofertowego na wycięcie drzew na dz. 623 w Smarżowej

 

ZARZĄDZENIE NR  96/09
BURMISTRZA BRZOSTKU
z dnia  23 listopada 2009r

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do III Przetargu nieograniczonego ofertowego na wycięcie i sprzedaż 16 szt. drzew „ na pniu” o gatunku : akacja, lipa, brzoza, modrzew, olcha, jesion  stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Brzostek rosnących na dz.nr 623 położonej w miejscowości Smarżowa oraz ustalenia  terminu i regulaminu przetargu, wykazu  drzew przeznaczonych do wycięcia i sprzedaży.

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U.2002 Nr 23 poz. 220; zm. Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558; zm. Dz.U. 2002Nr 113 poz. 984; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717; zm. Dz.U.2003Nr 162 poz. 1568; zm. Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1271; zm. Dz.U. 2004 Nr 102 poz. 1055; zm. Dz.U. 2004 Nr 116 poz. 1203; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U. 2005 Nr 172 poz. 1441; zm. Dz.U. 2006 Nr 17 poz. 128; zm. Dz.U. 2005 Nr 175 poz. 1457; zm. Dz.U.2006 Nr 181 poz. 1337; zm. Dz.U. 2007 Nr 48 poz. 327; zm. Dz.U. 2007 Nr 138 poz. 974; zm. Dz.U. 2007 Nr 173 poz. 1218; zm. Dz.U. 2008 Nr 180 poz. 1111; zm. Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458; zm. Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 420)  zarządzam: 

§ 1 

1. Obniżyć o 50% wartość drzew „ na pniu”  przeznaczonych do wycięcia i sprzedaży     zarządzeniem Burmistrza Brzostku Nr 78/09 z dnia 20 października 2009r.  

§ 2 

1. Ogłosić III Przetarg nieograniczony ofertowy na wycięcie i sprzedaż 16 szt. drzew
  „ na pniu”  (gatunek: 1 szt.-akacja, 11szt. –lipa, 1 szt.-brzoza, 1 szt. modrzew, 1 szt. olcha, 1szt. jesion) stanowiących własność Mienia Komunalnego Gminy Brzostek rosnących na dz.nr 623 położonej  w miejscowości Smarżowa.

2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 08.12.2009r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu
    Miejskiego w Brzostku, 39-230 Brzostek, ul. Rynek 1. 

3. Oferty w zamkniętych kopertach zawierające propozycje ceny wycinki i kupna 16 szt.
drzew ( gatunek: 1 szt.-akacja, 11szt. –lipa, 1 szt.-brzoza, 1 szt. modrzew, 1 szt olcha, 1 szt. jesion)  „na pniu” brutto należy składać w Urzędzie Miejskim w Brzostku do dnia
08.12.2009r. do godz. 900 .

4. W przetargu mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które wpłacą wadium w kwocie 131,00 zł do dnia 04.12.2009r. na konto bankowe  BSR o/Brzostek Nr 59858900060080021020200005.

5. Wykaz przeznaczonych drzew „ na pniu” do wycięcia i sprzedaży stanowi załącznik nr 2
    Zarządzenia nr 78/09 Burmistrza Brzostku z dnia 20 października 2009r.

6. Warunki przeprowadzenia przetargu zostały przedstawione w załączniku nr 1 Zarządzenia 78/09 Burmistrza Brzostku z dnia 20 października 2009r. 

§3 

Ustalić minimalną cenę ofertową na kwotę netto 1312,00 zł + 22 %VAT za wszystkie drzewa  objęte przetargiem. 

§4
Do przeprowadzenia procedury  sprzedaży mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargów. 

§5 

O przetargu należy powiadomić zainteresowanych w formie stosownego obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzostku na okres 14 dni oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

§6 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Komisji Przetargowej.  

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

                                                                                                                    Burmistrz

                                                                                               mgr inż. Leszek Bieniek

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz