Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXII/153/16 z dnia 20 września 2016r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 Uchwała Nr XXII/153/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku

 

             Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446) oraz art.49 ust.1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (t. j. z 2015 r., poz.618 ze zm.) w związku z § 3 ust.1, § 5 i  § 10 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z  2012 r., poz. 182) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§1
1. Powołuje się komisję konkursową dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej              w Brzostku w następującym składzie:


1)  Lucyna Szczepanik           - lekarz przedstawiciel Rady Miejskiej

2)  Paweł Hipszer                   - przedstawiciel Rady Społecznej SGP ZOZ w Brzostku

3)  Mateusz Domaradzki        - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

4)  Gustaw Hołowicki             - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

5)  Jerzy Kmiecik                   - przedstawiciel Rady Miejskiej w Brzostku

 

2. Na stanowisko Przewodniczącego Komisji Konkursowej powołuje się Pana Pawła Hipszera wskazanego w § 1 pod pozycją 2).


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz