Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXII/155/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Br5zostku, stanowiących własność Gminy Brzostek, na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Uchwała Nr XXII/155/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 września 2016 roku

 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Brzostek 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U.2016.446 z późn.zm) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. : Dz.U.2015.1774 z późn.zm) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie na nieruchomościach oznaczonych numerem ewidencyjnym 1489, 695/17 i 695/18 położonych w Brzostku stanowiących własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00020353/2. Służebność udzielana jest dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa nowego zespołu zaporowo-upustowego DN300 na gazociągu DN300 Wygoda-Warzyce i odcinka DN80 w miejscowości Brzostek ’’.                                            

 

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz