Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIII/160/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

Uchwała Nr XXIII/160/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie:  powierzenia  Gminie Miasta Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu gminy Brzostek do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie

 

Na podstawie art.10  i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)  Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Brzostek, a Gminą Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym dowiezionych z terenu Gminy Brzostek oraz sprawowania opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie, w 2017 roku.

2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2017 roku, środki finansowe w wysokości  3.000,00 zł  (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

 

§ 2. Szczegółowe warunki powierzenia zadania i zasady rozliczenia środków określone zostaną w porozumieniu pomiędzy Gminą Miasta Rzeszów, a Gminą Brzostek.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz