Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej \\

UCHWAŁA Nr XXIII/161/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 16 listopada 2016 roku

 

w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminy Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku” i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadania jej statutu.

           

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1, art. 10b, ust.1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r, poz. 446) oraz art.12 ust.1 pkt 2, ust. 3,6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku.

2. Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim:

1/ przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w tymustalenienależności i zobowiązań oraz stanu środków obrotowych majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu jednostki budżetowej.

2/ zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości na dzień 31 grudnia 2016 r.

3/ sporządzenie bilansu zamknięcia jednostki budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 r.

4/ zgłoszenie likwidacji do odpowiednich instytucji.

 

§ 3.1. Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się jednostkę Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

2. Mienie zlikwidowanej jednostki Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku  w dniu likwidacji przechodzi na rzecz Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

3. Podstawą przekazania będzie przeprowadzona inwentaryzacja majątku likwidowanej jednostki.

 

§ 4. 1. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Centrum Usług Wspólnych  w Brzostku.

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki według stanu na dzień likwidacji podlegają wpłacie na rachunek bankowy budżetu  Gminy Brzostek.

 

§ 5.  1. Pracownicy likwidowanej jednostki - Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku na podstawie art.23¹ Kodeksu pracy stają się z dniem 1 stycznia 2017 r. pracownikami nowo utworzonej jednostki – Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

2. Dokumentację zlikwidowanego Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku przejmuje Centrum Usług Wspólnych w Brzostku.

 

§ 6. Nadaje się dla Centrum Usług Wspólnych w Brzostku statut w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Statut CUW
(wprowadził: Ewa Szukała 2016-11-17 13:20:10)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz