Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2016: Nr 115/16 z dnia 5 grudnia 2016r. - zamiany i przydziału lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Brzostek

                                             Z a r z ą d z e n i e  Nr 115/16

                                                 Burmistrza Brzostku

                                             z dnia 05 grudnia 2016 roku

 

w sprawie zamiany i przydziału komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brzostek

 

                                 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U 2016.446 z  późn.zm.) oraz  na podstawie  Uchwały Nr XXXII/253/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2014-2018 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy  z a r z ą d z a m

                                                                

§ 1. Przeznaczyć do zamiany na czas nieokreślony lokal mieszkalny nr  1 o pow. użytkowej 42,35 m 2 położony w budynku  nr 34 przy ulicy Rynek w Brzostku na lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej  65,07 m 2   położony w budynku byłej szkoły w Skurowej na rzecz dotychczasowego najemcy Pani

§ 2. Przeznaczyć do zamiany lokal socjalny nr 3 o pow. użytkowej 42,94 m  położony na piętrze budynku w Grudnej Górnej 85 na lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 42,66 m 2  położony na parterze budynku nr 85 w Grudnej Górnej na czas oznaczony do 31.12.2017 r. na rzecz dotychczasowego najemcy Pani   

§ 3. Przeznaczyć do najmu  lokal socjalny o pow. użytkowej 49,1 m2 położony w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00038571/5 na rzecz Pana                                 

na czas oznaczony do 31.12.2017 r.

§ 4. Przeznaczyć do najmu lokal socjalny o pow. użytkowej 59,33 mpołożony w Kamienicy Górnej nr 109 – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00019166/4  na rzecz Państwa 

na czas oznaczony do 31.12.2017 r.

§ 5. Przeznaczyć do najmu lokal socjalny nr 2 o pow. użytkowej 42,76 m 2 położony na piętrze w budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczyste Nr 59 592 na rzecz Pana

na czas oznaczony do 31.12.2017 r.

§ 6. Przeznaczyć do najmu lokal socjalny nr 4 o powierzchni 37,35 m 2 położony na piętrze w   budynku nr 85 w Grudnej Górnej – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59 592 na rzecz Pani

na czas określony do 31.12.2017 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu MKiOŚ.                    

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz