Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVI/246/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 roku

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/246/2009
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 listopada 2009 roku
 

 

w sprawie: upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad budżet 2009 r. dotyczącego projektu pn. "Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzosteckie - Gmina Brzostek". 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1.

Podejmuje się zobowiązanie do zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Brzostek i Nawsie Brzosteckie - Gmina Brzostek" w kwocie 1.400.000,00 zł  ponad budżet  z 2009 r. 

§ 2.

Zadanie określone w § 1 będzie zgłoszone do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W przypadku wyboru do dofinansowania  poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%. 

§ 3.

Źródłem finansowania zobowiązań będą dochody własne  z 2010 r. z tytułu podatku od nieruchomości. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz