Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Rewitalizacja: Informacja Burmistrza Brzostku dotycząca rozpoczęcia prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Dotyczy rozpoczęcia prac nad opracowaniem
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020.

 

Burmistrz Gminy Brzostek informuje, iż Gmina Brzostek przystępuje do prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brzostek na lata 2016-2020.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni
i gospodarki.

Analiza negatywnych zjawisk w szczególności w sferze społecznej oraz dopełniająco w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej oraz technicznej, pozwoli wyznaczyć obszar zdegradowany Gminy Brzostek. Na podstawie analizy nasilenia negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym zostanie wyznaczony obszar rewitalizacji, cechujący się największym nasileniem negatywnych zjawisk.

Gminny Program Rewitalizacji diagnozuje problemy obszaru gminy oraz pozwala sięgnąć po zewnętrzne środki na ich rozwiązanie. Przy opracowaniu programu rewitalizacji należy pamiętać, aby planowane działania realizowane były zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych.

Proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji będzie obejmował czynności związane
z diagnozą obecnego stanu gminy, oraz prace obejmujące m.in. zaproponowanie obszaru rewitalizacji oraz zadań do ich realizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Ważnym jest, aby dokument diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Istotnym jest, aby nie pominąć żadnych kwestii związanych z zagadnieniami społecznymi, jak również ekonomicznymi, przestrzennymi, technicznymi, środowiskowymi i kulturowymi. 

Dlatego tak ważne jest zaangażowanie w ten proces wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze gminy. Dzięki aktywności interesariuszy możliwa będzie rzetelna diagnoza gminy, pozwalająca wyznaczyć obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji, nie tylko na podstawie danych statystycznych, ale także przy aktywnym udziale społeczności lokalnej. Opinie mieszkańców pomogą określić problemy jak również lokalny potencjał gminy oraz możliwości i korzyści wynikające
z przeprowadzenia rewitalizacji.

W związku z powyższym zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat obszarów
w szczególności wymagających rewitalizacji, jak również do wskazania szczegółowych działań mających na celu wyprowadzenie tego obszaru ze stanu kryzysowego.

 

Burmistrz  Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz