Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/172/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu tworzącego do komisji konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika SGP ZOZ w Brzostku

UCHWAŁA Nr XXIV/172/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku  do Komisji  Konkursowej powoływanej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku. 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.)  oraz art. 49 ust.1. pkt 2  i ust.2   ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) w związku  z §3 ust.1 i §10 pkt 2 lit. a  rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r. poz. 182) - Rada Miejska w Brzostku na wniosek kierownika SGPZOZ w Brzostku  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku  do Komisji  Konkursowej powoływanej w celu  przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku         w osobach:

1/ Mateusz Domaradzki                -  przewodniczący

2/ lek. med. Lucyna Szczepanik    

3/ Grażyna Cabaj

4/ Andrzej Witek

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi SGPZOZ w Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz