Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXIV/173/16 z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy

UCHWAŁA Nr XXIV/173/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 29 grudnia 2016r.

 

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Przeczycy

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446  z późn. zm.) i art. 6 ust. 1, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

  1. 1.    Postanawia wyrazić zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy Brzostek działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 439/1 o powierzchni 0,08 ha, objętej księgą wieczystą Nr RZ1D/00022539/4 oraz działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1141 o powierzchni 0,03 ha, objętej księgą wieczystą Nr RZD/00030494/5 czyli o łącznej powierzchni 0,11 ha, położone w Przeczycy stanowiące własność osoby fizycznej.
  2. 2.    Nabycie przedmiotowej nieruchomości dokonuje się na cele publiczne – rozbudowa parkingu przy Domu Ludowym w Przeczycy.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz